Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapowiadane inwestycje rewitalizacyjne w Paczkowie wkrótce staną się faktem!

5 grudnia br. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4739/2017 ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

W ramach Osi Priorytetowej 10 - Inwestycje w infrastrukturę społeczną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  przeznaczono ponad 52 mln złotych. Gmina Paczków z partnerskim projektem pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” zajęła I miejsce - 83,02% w rankingu ocenionych wniosków.  

Liderem Partnerstwa jest Gmina Paczków, natomiast 4 stowarzyszenia działające na terenie gminy są Partnerami: Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ”, Stowarzyszenie Generacja, Stowarzyszenie Pegaz oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie „Trójka Dzieciom”.

Celem projektu pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” jest poprawa jakości życia mieszkańców Paczkowa oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez:

- rewitalizację ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną (przebudowa drogi ok. 800 m), oświetlenie, odwodnienie, przystosowanie do funkcji promenady wiodącej z centrum miasta nad Zalew Paczkowski, budowa placu zabaw nad Zalewem, budowa ścieżki sportowo rekreacyjnej wzdłuż promenady oraz ekstremalnej trasy rowerowej w parku);

- zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej- utworzenie Dziennego Domu Pobytu Osoby Starszej, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkań chronionych.

 Całkowity koszt projektu wyniesie 5 233 169,00 zł, z czego wnioskowana kwota wsparcia to  3 497 001,75.

 

 

Wersja XML