Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Parlamentarne 2015

Już w niedzielę 25 października br. odbędą się Wybory Parlamentarne 2015, które wyłonią posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatorów do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Głosowanie potrwa od godz. 7:00 rano, a komisje wyborcze zakończą pracę punktualnie o godz. 21.00. Aby móc zagłosować należy wziąć ze sobą dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy oraz inny dokument z fotografią np. legitymację studencką lub ubezpieczeniową.

Kto może brać udział w głosowaniu:
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 - nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Poniżej granicy obwodów głosowania:


Jednocześnie Burmistrz Gminy Paczków informuje o możliwości dowozu osób mieszkających w Lisich Kątach, Frydrychowie,Ściborzu oraz w Wilamowej, chcących wziąć udział w wyborach parlamentarnych.

Wszyscy mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości mogą dojechać bezpłatnie 25 października br. (niedziela) do lokali wyborczych.

Wykaz lokali wyborczych przedstawia się następująco:
- dla mieszkańców Lisich Kątów, wyznaczono lokal w Unikowicach – Przedszkole Publiczne,
- dla mieszkańców Frydrychowa i Ściborza, wyznaczono lokal w Trzeboszowicach – Wiejski Dom Kultury,
- dla mieszkańców Wilamowej, wyznaczono lokal w  Starym Paczkowie – Przedszkole Publiczne.

Osoby zamierzające skorzystać z bezpłatnego transportu, proszone są o zastosowanie się do grafiku tras wyborów, który przedstawiamy poniżej:

I TRASA
Lisie Kąty, godz. 14 (Obok przystanku) - przewóz osób do lokalu w Unikowicach – Przedszkole Publiczne       
powrót
II TRASA
Frydrychów, godz. 15.00 (obok sklepu), Ścibórz, godz. 15.10 (obok restauracji „TAWERNA”) przewóz osób do lokalu w Trzeboszowicach – Wiejski Dom Kultury       
powrót
III TRASA
Wilamowa - godz. 16.00 (obok przedszkola) przewóz osób do lokalu w Starym Paczkowie – Przedszkole Publiczne
powrót


W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących spraw związanych z wyborami parlamentarnymi, należy kontaktować się z Sekretarzem Gminy Paczków - Panią Iwoną Cymarą, tel. 77 431 67 91 wew. 103   

Wersja XML