Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy chodnik w Trzeboszowicach

Z inicjatywy mieszkańców, przy wsparciu finansowym Gminy Paczków wyremontowano odcinek chodnika wzdłuż drogi gminnej w Trzeboszowicach (działka nr 850).

Mieszkańcy Trzeboszowic od dawna nie mogli doczekać się remontu chodnika. Dziury i pęknięcia w chodnikowej nawierzchni szczególnie dawały się we znaki. Na wniosek Burmistrza Artur Rolki przeznaczono środki w budżecie gminy w wysokości 35 tys. zł. Zadanie już zostało zrealizowane. Rozebrano istniejącą nawierzchnię, osadzono obrzeża, krawężniki, wykonano podbudowę z tłucznia i posypki cementowo-piaskowej, a następnie ułożono kostkę brukową na dł. 194m, a także dokonano regulacji studzienek kanalizacyjnych. Prace trwały od 26 października do 6 grudnia br., a Wykonawcą była firma PHU FILAR Damiana Filara z Paczkowa. Łączna wartość zadania to prawie 70 tys. zł, w tym ok. 24 tys. zł przeznaczono w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Trzeboszowice, a pozostała kwota ok.35 tys. zł pochodzi z gminnego budżetu.

Brak opisu obrazka

Wersja XML