Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

50-lecie Ośrodka Kultury i Rekreacji

Świętowanie półwiecza paczkowskiego OKiR-u miało miejsce 8 grudnia br. W piątkowy wieczór salę widowiskową wypełnili goście zaproszeni na 50-lecie, których przed wejściem przywitali szczudlarze z pochodniami. Dyrektor Andrzej Kłoczko powitał wszystkich obecnych, w tym byłych i obecnych pracowników OKiR, samorządowców w osobach: Burmistrza Artura Rolki, Sekretarz Iwony Cymary, Skarbnika Dariusza Wąsiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Barabasza wraz z Radą Miejską, a także sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sponsorów, Klub Seniora, Radę Młodzieży, Radę Seniorów oraz delegacje zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji z naszej gminy oraz gmin ościennych, w tym gości z Czech -  Jesenicka Vytvarna Skupina.

Uczestnicy usłyszeli następnie rys historyczny działalności placówki na przestrzeni lat, zaczynając od grudnia 1965r., kiedy Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 29/32/63 z dnia 15.XII.1965r. powołany został Społeczny Komitet Odbudowy Domu Kultury. Placówka powstała dzięki wysiłkowi miejscowych władz administracyjnych, a w szczególności przez starania Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Bolesława Malinowskiego, Naczelnika Miasta Ksawerego Kozłowskiego (w latach 1957-1965), Kazimierza Dąbrowskiego (w latach 1965-1969) oraz Związków Zawodowych załóg miejscowych zakładów pracy. Dnia 8 listopada 1967 roku oddano do użytku mieszkańcom Paczkowa Międzyorganizacyjny Dom Kultury.  Wspomniano również o przyłączeniu w 1975r. do Ośrodka Kultury, Wiejskich Domów Kultury: w Kamienicy, Trzeboszowicach, Dziewiętlicach, Gościcach, Kozielnie, Starym Paczkowie i Unikowicach. Obecnie Ośrodek Kultury zarządza: Wiejskim Domem Kultury w Kamienicy, Trzeboszowicach, Dziewiętlicach oraz Świetlicą Wiejską w Unikowicach. Natomiast Świetlicą Wiejską w Gościcach zarządzał do 30 sierpnia 2015 r. W strukturze działa również kilka kulturalnych placówek m.in.: Kino Kopernik, Dom Plastyka - od 2015 r. placówka funkcjonuje pod nazwą Studio Artystyczne.

Jubileuszowe świętowanie rozpoczął występ zespołu „Studio Tańca Energy Dance” wykonując specjalnie przygotowany układ taneczny. Przedstawiona prezentacja multimedialna przybliżyła obecną działalność Ośrodka Kultury. Między poszczególnymi slajdami pojawiały się działające przy Ośrodku Kultury zespoły: FUNKY BUS  i ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ALE BABKI PLUS, których instruktorem jest Łukasz Przepióra; KALIBER - instruktor: Dariusz Orłowski, STUDIO PIOSENKI VOICES - instruktor: Dariusz Kupski, ZESPÓŁ HUE - instruktor: Dariusz Orłowski, ZESPÓŁ ŚPIEWACZY DZIEWIĘTLICZANKI, PACZKOWSKA ORKIESTRA DĘTA - instruktor: Łukasz Przepióra, gitarzyści  pod kierownictwem instruktora: Szymona Warzechy oraz ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ECHO.

Punktem kulminacyjnym imprezy było złożenie podziękowań byłym oraz obecnym pracownikom Ośrodka przez Burmistrza Gminy Paczków, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Dyrektora OKiR-u. W pierwszej kolejności na ręce pana Henryka Romańczyka – Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie w latach 1969 – 2009 złożono wyrazy uznania za twórcze i oryginalne rezultaty w wieloletnim pełnieniu funkcji dyrektora, a także gratulacje w związku z zainicjowaniem wydarzeń kulturalnych będących do dziś wizytówką Gminy Paczków. Później na scenę zaproszono wszystkich byłych i obecnych pracowników OKiR-u, wręczono im podziękowania oraz kwiaty. Pan Andrzej Kłoczko – dyrektor OKiR otrzymał gratulacje za inspirujące i oryginalne rezultaty w upowszechnianiu dostępu do kultury oraz rozbudzaniu artystycznego zamiłowania wśród mieszkańców naszej gminy i regionu. Po gorących, owacjach przyszedł czas na jubileuszowy tort i sto lat. Zainteresowaniem wśród gości cieszyły się prezentowane w Klubie Yagna Art  kroniki z dawnych lat.

Składamy raz jeszcze gratulacje wszystkim byłym i obecnym pracownikom OKiR za pracę, zaangażowanie i dbałość o jakość organizowanych przedsięwzięć kulturalnych oraz staranność w wykonywaniu usług dla społeczności miasta i gminy Paczków.

Zdjęcia: Urząd Miejski w Paczkowie oraz ROYAL PATIO Mateusz Klukowski

 

 

Wersja XML