Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych

5063_1445946951.jpeg
Gmina Paczków otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW w Opolu VI konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach projektu dokonano usunięcia wyrobów azbestowych z 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 2853,74 m2 i wadze 39,95 Mg. Całkowity koszt przedsięwzięcia polegający na demontażu, transporcie i utylizacji wyniósł 33 406,31 zł.

W tym Gmina Paczków otrzymała na realizację zadania środki finansowe pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 15.978,24 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 11.692,21zł.

Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Paczków, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz wkładu własnego mieszkańców. 

Wersja XML