Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W dniu 14 grudnia br. w PSP nr 3 w Paczkowie odbył się etap rejonowy XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla uczniów szkół podstawowych (kl. VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizatorem był Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie.Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

Konkurs jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje cztery szczeble: szkolny, rejonowy, wojewódzki (okręgowy) i krajowy.  W etapie podstawowym wzięło udział 270 uczniów w 8 szkołach Gminy Otmuchów i Paczków. Podczas etapu rejonowego uczestnik miał za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz" ).
Laureaci: szkoły podstawowe/gimnazjalne:

I m. Alicja Patkowska (PSP nr 2 w Paczkowie)
II m. Karolina Suchan (ZS Gimnazjum w Otmuchowie ), Oliwia Myćków (PSP nr 2 w Paczkowie )
III m. Anna Waligóra (PSP nr 3 Gimnazjum w Paczkowie)

szkoły ponadgimnazjalne :

I m. Daniel Sopata (ZS w Otmuchowie),
II m. Wiktoria Włodarz (ZS w Paczkowie ),
III m. Oksana Hura (ZS w Otmuchowie )

W etapie okręgowym udział wezmą uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca. Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani Stanisława Kosmal – przewodnicząca KR OR PCK w Otmuchowie. ZOR PCK w Otmuchowie składa podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do olimpiady, Pani Dyrektor PSP nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi w Paczkowie za gościnne przyjęcie młodzieży.

Tekst i zdjęcia: ZOR PCK w Otmuchowie

 

 

 


 

Wersja XML