Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków, położonych w Paczkowie przy ul. rtm. W. Pileckiego i gen. A.F. "Nila" oznaczonych numerami działek 461/4 o pow. 0,1092 ha i 461/6 o pow. 0,1245 ha.

PDFRegulamin II przetargu.pdf

DOCmapa-1.doc

 

 

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Paczkowie.

Wersja XML