Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

 

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Paczkowie przy ul. Piastowskiej 4

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 371/8

Najem na okres do 3 lat:

1. Lokal użytkowy położony w Paczkowie przy ul. Moniuszki, dz. 270/1 PDFWykaz do najmu.pdf

Wersja XML