Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego w 2018r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

w terminie

od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018 r.

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

w terminie

od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018 r.

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wersja XML