Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej podpisana!

W dniu 7 lutego 2018r. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka podpisał z Wykonawcą Panem Piotrem Gładyszem umowę, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy Klonowej”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej”. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów.

Zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą inwestycja kosztować będzie 268 946,57zł. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Zaprojektuj i Wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Termin zakończenia realizacji zadania jest przewidziany na  listopad 2018r. Jest to realizacja kolejnego projektu, na który nasza gmina pozyskała unijne dofinansowanie, o którym pisaliśmy już wcześniej - link tutaj.

Wersja XML