Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty studentów z Politechnik Opolskiej!

Podczas warsztatów grupa sześciu studentów, przedstawicieli grup roboczych, będzie pracować nad koncepcją zagospodarowania dawnego cmentarza poniemieckiego na „Park Pamięci”, pod kierunkiem prof. Piotra Obracaj oraz dr inż. arch. Piotra Opałki.

Prace potrwają od 2 do 6 listopada br.

Warsztaty są wynikiem porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Paczków i Politechniką Opolską dotyczącą współpracy w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych z dziedziny Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków.

Na takiej współpracy mają skorzystać obie strony. Studenci mają możliwość wykazania się inicjatywą, pomysłowością, Gmina liczy na nowatorskie pomysły, świeżość umysłów studentów i wieloletnie doświadczenie opiekunów projektu.

Wersja XML