Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiących własność Gminy Paczków, położonej w Gościcach, oznaczonej jako działka nr 403/2 o pow. 0,3903 ha.