Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzony jest w dniach od 19 do 25 lutego br.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Pokrzywdzonym jest każda osoba, której dobro prawnie chronione (życie, zdrowie, mienie, wolność, bezpieczeństwo, cześć, itp.) zostało wskutek przestępstwa naruszone lub zagrożone takim naruszeniem.

Każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać bezpłatną poradę prawną w Prokuraturze Rejonowej w Nysie oraz Komisariacie Policji w Paczkowie.

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw:

- Prokuratura Rejonowa w Nysie (ul. Bohaterów Warszawy 32), tel. (77) 4332856, (77) 4332661, (77) 4332462 będzie prowadzić dyżury od 19 do 25 lutego br. w godzinach od 10:00 do 15:00.

Ogłoszenie Prokuratury PDFTydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.pdf

- Komisariat Policji w Paczkowie będzie prowadzić dyżury od 19 do 25 lutego br. w godzinach od w godz. 7:00 do 21:00.

 

 

Wersja XML