Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewodniczący MOFUS w składzie II Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego z 21 lutego 2018 r. Filip Krzysteczko - przewodniczący Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków - został powołany na członka II Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. Uroczyste ślubowanie nowego składu forum odbędzie się 28 lutego 2018 r.

Do zadań Forum Młodzieży Województwa Opolskiego należy w szczególności:

1) opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa Opolskiego;

2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania młodzieży;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży;

4) wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki młodzieżowej Województwa Opolskiego;

5) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz młodzieży;

6) rozpoznawanie potrzeb społeczności Województwa w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

7) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

Obsługą działalności Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego zajmuje się Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Filip Krzysteczko na co dzień przewodniczy pracom Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie. MOFUS powołano na sesji Rady Miejskiej w Paczkowie 29 grudnia 2016 r. (zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej).

Celem funkcjonowania Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży Gminy Paczków, zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez włączenie się do działań samorządowych.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Tekst i zdjęcia: Jolanta Kalisz - nauczyciel w Zespole Szkół w Paczkowie

 

 

Wersja XML