Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

 1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 36

 2. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Paczkowie przy ul. Młyńskiej 4 

 

Dzierżawa:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 609/7 

 

Najem:

1. Budynek garażowy położony w Paczkowie przy ul. Staszica 311/2 PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.pdf (22,30KB)

Wersja XML