Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złóż ofertę na świadczenie usług weterynaryjnych

Chodzi przede wszystkim o opiekę nad zwierzętami rannymi w kolizjach drogowych lub poszkodowanych w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji w okresie poza godzinami pracy Schroniska w Konradowej. Dotyczy to sobót, niedzieli i świąt oraz pozostałych dni pracy w godzinach od 16:00 do 8:00 następnego dnia.Zapewnienie opieki zwierzęciu w okresie od chwili przyjęcia do momentu jego przekazania pracownikowi Schroniska wraz z kartą leczenia w pierwszym dniu pracy.

Zapytanie dotyczy również usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia akcji sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wraz z przetrzymaniem zwierząt w celu zapewnienia im niezbędnej opieki po dokonywanych zabiegach.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta świadczenie usług weterynaryjnych”, do dnia 17 listopada br. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie.  Więcej informacji dot. wymagań i warunków Zamawiającego, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wersja XML