Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2018

Zakończyło się liczenie i weryfikacja głosów w tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim Gminy Paczków. Mieszkańcy decydowali, na jakie zadania zostaną przeznaczone środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Paczków (50 000,00 zł dla obszaru „Miasto Paczków”, 50 000,00 zł dla obszaru „Sołectwa”).

W głosowaniu wzięło udział 1 879  mieszkańców. W obszarze „Miasto Paczków” – nie wpłynął żaden wniosek, natomiast w obszarze ‘Sołectwa” wyboru można było dokonać spośród dwóch zgłoszonych zadań.

Zwycięski projektem  okazał się wniosek „Modernizacja Sali w Wiejskim Domu Kultury w Trzeboszowicach”.

Wszystkim biorącym udział w głosowaniu dziękujemy za zaangażowanie i aktywność.

Wersja XML