Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

1. Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 4, położony w Paczkowie przy ul. Kościuszki 18 

2. Lokal mieszkalny nr 1, położony w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 39

3. Lokal mieszkalny nr 4, położony w Paczkowie przy ul. Kościuszki 3 

4. Lokal mieszkalny nr 1, położony w Paczkowie przy ul. Kościelnej 2 

2. Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Dziewiętlicach 96

3. Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Paczków, oznaczonych numerem działki 158/1, 208/61

4. Najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat:

1. Lokal użytkowy położony w Starym Paczkowie 87, dz. 85 PDFWykaz Stary Paczków przetarg.pdf

 

Wersja XML