Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne przetargi rozstrzygnięte!

W marcu rozstrzygnięto dwa przetargi nieograniczone dot. zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Gmina Paczków wyłoniła wykonawców budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków - ul. Robotnicza, tj. firmę WODGAZ Arkadiusza Kosentki, Aleksandry Michalskiej Spółka Jawna z Opola. Termin zakończenia robót przewidziano na listopad 2018r. Wartość brutto zadania to 1.685.100,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 782.197,55zł.

Drugim wyłonionym wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno jest firma Krystyny i Krzysztofa Podpory prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Zakład Instalacji Wod.-Kan. Gazowej i Elektrycznej s.c. Krystyna Podpora, Krzysztof Podora z siedzibą w Radzikowicach. Termin zakończenia robót ustalono na listopad 2019r. Wartość brutto projektu wynosi 4.866.802,46 zł z czego dofinansowanie stanowi 2.256.352,78 zł.

 

 

Wersja XML