Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych oraz Przedszkola Publicznego

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza ponownie konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów w: Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzeboszowicach oraz Przedszkolu Publicznym nr 2 w Paczkowie.

Treść ogłoszeń:

PDFZarządzenie nr 524 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie.pdf (1,15MB)
PDFZarządzenie nr 525 w sprawie ogloszenia konkursu na Dyrektora Zaspołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie nr 528 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie.pdf (1,20MB)
 

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Paczkowie

Wersja XML