Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 01.02.2017 r. – 24.03.2018 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie w dniu 22 marca br. Burmistrz Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od  01.02.2017 r. do 24.03.2018 r.

01.02.18r. - czwartek

- kolegium burmistrza – sprawy administracyjne, mieszkaniowe (poświęcone sprzedaży lokali)

- spotkanie z wolontariuszami akcji Szlachetnej Paczki, w ramach podsumowania wydarzenia. Wolontariusze w tej edycji akcji pomogli aż 36 rodzinom z terenu naszej gminy. Łączna wartość paczek wyniosła prawie 95 tysięcy złotych.

02.02.18r. – piątek

- udział w konwencie wójtów, burmistrzów w Nysie.

03.02.18r. – sobota

- udział w zebraniu walnym OSP Kamienica.

05.02.18r. - poniedziałek

- Narada z kierownikami, naczelnikami

- wizyta w RIO Opole,

-spotkanie z mieszkańcami.

07.02.18r. – środa

- spotkanie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w sprawie współpracy w obszarze strefy ekonomicznej, dot. ujęcia terenów przeznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod tereny inwestycyjne.

08.02.18r. – czwartek

- spotkanie w sprawie terenów inwestycyjnych oraz pozostałych w byłej ANR obecnie Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - Oddział w Opolu,

- udział w zabawie karnawałowej Klubu Seniora w Paczkowie.

09.02.18 r – piątek

- posiedzenie burmistrza – sprawy mieszkaniowe, zatwierdzenie sprawozdań org. pozarządowych,

- Rada budowy płyty rynku z udziałem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Opola. Podczas prac przy zmianie nawierzchni płyty Rynku w Paczkowie odkryto studnię do wody wykonaną z kamienia łamanego, która wymaga robót restauratorskich. Na koniec lutego 2018r. na wniosek Burmistrza Gminy Paczków złożono do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej na prace konserwatorskie przy studni w wysokości 30 tys. zł, a ogólny koszt to 54 tys. zł. Obiekt będzie ogólnodostępny, a dzięki wewnętrznym iluminacjom oraz górnemu przykryciu szkłem możliwe będzie zobaczenie wnętrza studni. Termin przeprowadzenia prac zaplanowano od maja do listopada 2018r.

- Udział w spotkaniu witającym najmłodszych mieszkańców gminy Paczków. Łącznie w 2017r. narodziło się 109 małych mieszkańców naszej gminy.

10.02.18r. – sobota

- udział w zebraniu walnym OSP Stary Paczków.

11.02.18r. – niedziela

- udział w akcji charytatywnej na rzecz pomocy chorej mieszkance Paczkowa.

12.02.18r. – poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami,

- spotkanie z mieszkańcami.

13.02.18r. – wtorek

- udział w zespole roboczym w sprawie ginięcia ryb w śluzach wodnych na Jeziorze Otmuchowskim,

- spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie budżetu Marszałka Województwa Opolskiego. W 2018 r. odbędzie się aż 9 wydarzeń kulturalnych. W 2018 r. odbędą się następujące wydarzenia:
Zawody spinningowe – turniej miast - 22.04.2018 r.

Gminny Dzień wnuczka i Seniora - 01.05.2018 r.

Młodzi strażacy ochotnicy w służbie starszym druhom - 26.05.2018 r.

Rodzinne Zawody Wędkarskie - 02.06.2018 r.

Rekreacyjny rodzinny rajd rowerowy – „Błękitna wstęga” - 17.06.2018 r.

Piłkarski Turniej Pokoleń - 22.06.2018 r.

Bieg na wieżę ratuszową w centrum Paczkowa – pomnika historii - 23.06.2018 r.

Rok Polski – Śladami naszych przodków -  Biwak z noclegiem „Obchody Kupalnocki” – Noc Świętojańska z lepieniem i wypalaniem garnków ceramicznych - 23-24.06.2018 r.

Pasje łączą pokolenia – impreza podsumowująca projekt- 30.06.2018 r.

 

14.02.18r. – środa

- wywiad w Radiu Nysa,

- spotkanie z inwestorami z Czech.

- kolegium burmistrza – sprawy mieszkaniowe, zatwierdzenie sprawozdań org. pozarządowych, dotacje na wymianę CO.

15.02.18r. - czwartek

- spotkanie organizacyjne z UMWO w sprawie dożynek, które odbędą się 2 września br. na Stadionie Miejskim w Paczkowie.

16.02.18r. - piątek

- udział w wernisażu Paczkowskiej Grupy Artystycznej w Javorniku.

19.02.18 r. - poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami,

- spotkanie z mieszkańcami,

- udział w Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami.

20.02.18 r. – wtorek

- spotkanie urodzinowe u Pani Marii Dolinkiewicz z Trzeboszowic, która podczas II wojny światowej była sanitariuszką w szpitalu.

- kolegium burmistrza – zatwierdzenie sprawozdań org. pozarządowych

- udział w Radzie Rodziców PSP nr 3 w Paczkowie.

21.02.18r. - środa

- spotkanie ze Związkiem Pszczelarzy,

- spotkanie - rada budowy dot. płyta rynku w Paczkowie.

22.02.18 r. - czwartek

- spotkanie z dyrektorem Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu,

- udział w konferencji w Pruszkowie dot. bieżącego okresu programowania programów RPO, POKL,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – złożenie wniosku o dofinansowanie pieców dla ZSP w Kamienicy. Nowe kotły grzewcze opalane ekogroszkiem każdy o mocy 100kW zainstalowano w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy. Z budżetu Gminy Paczków na 2018r., przy akceptacji Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę w wysokości 80 tysięcy złotych brutto na realizację inwestycji. Wartość dofinansowania wynosi 50% wartości zadania

23.02.18 r. - piątek

- udział w uroczystościach pogrzebowych ks. Edwarda Hennego.

24.02.18 r.- sobota

- udział w zebraniu walnym OSP Ujeździec.

01.03.18r. – poniedziałek

- kolegium burmistrza – sprzedaż lokali mieszkalnych,

06.03.18r. – wtorek

- narada z kierownikami, naczelnikami,

- spotkanie z mieszkańcami.

07.01.18 r. – wtorek

- wywiad w Radiu Nysa,

- kolegium burmistrza – sprzedaż mieszkań, działki na sprzedaż w drodze przetargu (Osiedle Patriotów), zatwierdzenie sprawozdań z działalności org. pozarządowych, udzielenie dotacji.

- Spotkanie „Face to Face z programem INTERREG V-A” z dyrektorami placówek oświatowych, dyrektorami zakładów budżetowych, jednostek organizacyjnych, spółek gminnych oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

08.03.18r. – środa

- udział w uroczystej sesji - nadanie tytułu Honorowego obywatela Gminy Paczków panu Władysławowi Dorowi,

- spotkanie z okazji Dnia Kobiet z Klubem Seniorów w Sali Ośrodka Kultury,

- spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa,

12.03.18r. - poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami,

- udział w Radzie Seniorów,

- spotkanie z mieszkańcami.

13.03.18r. – wtorek

- spotkanie zespołu roboczego dot. ginięcia ryb w Jeziorze Otmuchowskim,

- kolegium burmistrza – sprawy mieszkaniowe w tym sprzedaż lokalu, nieodpłatne przekazanie dz. 39 w Ściborzu.

- spotkanie organizacyjne w sprawie Dożynek Wojewódzkich i Jarmarku Wielkanocnego.

14.03.18r. - środa

- udział w radzie programowej projektu „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” – wizyta w budynku byłego sądu w Javorniku, które zostanie zaadaptowane na Muzeum Regionalne Ziemi Javornicko-Paczkowskiej.

- kolegium burmistrza,

- podpisanie umów na termomodernizację PSP nr 3 w Paczkowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Wykonawcą została Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bystrzycy Kłodzkiej. Termin zakończenia robót ustalono na wrzesień 2018r. Wartość brutto zadania to 1.727.181,87 zł


- narada z kierownikami, naczelnikami.

15.03.18r. – czwartek

- udział w Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Wspólnej.
- rada budowy dot. płyty rynku,
- spotkanie z mieszkańcami,
- udział w uroczystej gali z okazji Dnia Sołtysa w Opolu.

20.03.18 r. – wtorek

- kolegium burmistrza – sprawy mieszkaniowe w tym sprzedaż mieszkań, dotacje do CO, ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek, sprawy wspólnot – remonty.

- spotkanie w zakonie sióstr św. Józefa w Paczkowie, 9 czerwca br. obchodzić będziemy 70-lecie przybycia sióstr do naszego miasta.

21.03.18 r. – środa

- Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Opolu dot. podpisania umowy na organizację Dożynek Wojewódzkich,

- udział w walnym, sprawozdawczym zebraniu gminnej spółki wodnej,

- wręczenie medali z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,

- spotkanie z dyr. GDDKIA z Opola w sprawie drogi w Kamienicy,
 

Przetargi:
- Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcach na działkach nr 215/1,215/3, 492/3 powyżej stanu zerowego zgodnie z projektem budowlanym. Termin składania ofert do 4 kwietnia br.

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków" Modernizacja oczyszczalni ścieków w Paczkowie - budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla oczyszczalni ścieków w Paczkowie. Najkorzystniejsza oferta firmy WODGAZ z Opola w kwocie 1.472.310,00zł.

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków" - Dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym. Wpłynęły 3 oferty, trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

- „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja” – Umowa podpisana ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową z Bystrzycy Kłodzkiej. Kwota umowy to 1.727.181,87 zł.

- „Budowa pięciu wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej z piecem chlebowym, wędzarnią i grillem z kamienia” – Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WOLBUD z Paczkowa na kwotę 374.334,33zł.

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków" - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem – umowa podpisana z PUH Adam Kochmaniewicz, kwota: 142.500,00zł.

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków" - Dostawa fabrycznie nowego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego, na podwoziu samochodowym – unieważniono postępowanie

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków" - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Paczkowie - budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających dla oczyszczalni ścieków w Paczkowie – unieważniono postępowanie

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno gm. Paczków” – umowa podpisana z firmą Krystyny i Krzysztofa Podpory prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Zakład Instalacji Wod.-Kan. Gazowej i Elektrycznej s.c. Krystyna Podpora, Krzysztof Podora z siedzibą w Radzikowicach. Wartość umowy: 4.866.802,46 zł.

 

- "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków " - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza – umowa podpisana z firmą WODGAZ Arkadiusza Kosentki, Aleksandry Michalskiej Spółka Jawna z Opola. Wartość umowy to 1.685.100,00 zł.

 

Zapytania ofertowe:

- dzierżawa terenu w Kozielnie zwiazana z gastronomią na imprezę: "VI AEROPIKNIK - Balonowy Puchar Polski" oraz "O-POLSKIE ŚWIĘTO KAWKI". Termin składania ofert: 06.04.2018r.

- dzierżawa terenu w Kozielnie związana z rekreacją i rozrywką (plac zabaw) na imprezę: "VI AEROPIKNIK - Balonowy Puchar Polski" oraz "O-POLSKIE ŚWIĘTO KAWKI". Termin składania ofert: 06.04.2018r.

- przebudowa instalacji burzowej wraz z rowem melioracyjnym w Dziewiętlicach. Termin składania ofert: 30.03.2018r.

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odwodnienia ul. Spacerowej w Paczkowie". Termin składania ofert: 30.03.2018r.

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa pięciu wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej z piecem chlebowym, wędzarnią i grillem z kamienia". Termin składania ofert: 26.03.2018r.

- remont chodnika - Termin składania ofert: 23.03.2018r.

- utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie miasta – najkorzystniejsza oferta ZUKIM Paczków, kwota: 79.827,33zł.

- dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Paczków – najkorzystniejsza oferta P.U.H. „FOX” Michał Jednoróg z Głogówka. Kwota: 56.000zł.

- nadzór inwestorski - Staw, ul. Klonowa – najkorzystniejsza oferta RAVEDO Marek Wilkosz, kwota: 3.690zł.

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego dot. projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” – najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Budowlanych Janusz Walewicz.

- dostawa fotopułapek - najkorzystniejsza oferta: TV przemysłowa.pl Karol Nowak, kwota: 4.329,16zł.

- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na klasę integracyjną oraz w.c. w istniejącym budynku przedszkolnym - najkorzystniejsza oferta po negocjacjach: Obsługa Inwestycji Dachowych Piotr Gładysz, kwota: 76.000zł.

- dostaw i montaż kotłów grzewczych – „TERM-SYSTEM” z Paczkowa, kwota: 80.319zł.

Wersja XML