Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

1. Zbycie w drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny nr 6, położony w Paczkowie przy ul. Kościuszki 16

2. Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki: 594/7, 98/3, 1222, 379/34, 549/30, 1016, 213, 371/8, 346/17, 348/4, 549/5, 591/4, 27/4, 549/30, 549/20, 591/4, 1008, 1001/2, 384, 1040, 646/13, 80/15

2. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki: 330, 292

3. Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Sikorskiego, dz. 367/24  

Wersja XML