Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odkryto studnię z wodą pod płytą Rynku

W ramach realizacji projektu „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” ma miejsce adaptacja płyty Rynku na Transgraniczne Centrum Obsługi Turystów.

W 2017r. rozpoczęto działania polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, energetycznej i gazowej, które są aktualnie kontynuowane. Podczas prac przy zmianie nawierzchni płyty Rynku w Paczkowie odkryto studnię z wodą wykonaną z kamienia łamanego, która wymaga robót restauratorskich.

Na koniec lutego 2018r. Burmistrz Gminy Paczków złożył do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej na prace konserwatorskie przy studni w wysokości 30 tys. zł, a ogólny koszt to 54 tys. zł. Obiekt będzie ogólnodostępny, a dzięki wewnętrznym iluminacjom oraz górnemu przykryciu szkłem możliwe będzie zobaczenie wnętrza studni. Termin przeprowadzenia prac zaplanowano od maja do listopada 2018r.

Ponadto realizowane są również działania promocyjno-informacyjne m.in. utworzono zakładki na stronach internetowych Gminy Paczków i Miasta Javornik dot. projektu. W 2017r. wykonano przy drogach wjazdowych do Paczkowa 6 projektów, druk i wyklejenie powierzchni na trzech bilbordach promujące projekt, oba miasta, a także wydarzenia kulturalne. Wykonano organizację ruchu niezbędną do wyznaczenia przebiegu szlaku rowerowego „Śladami historii Paczkowa i Javornika”. Trasa ścieżki rowerowej przebiegać będzie przez Paczków, Stary Paczków, Ujeździec, Javornik, Bily Potok, Lisie Kąty, Gościce, Kamienicę Nyską i Kozielno. Aktualnie trwa przygotowanie zapytań ofertowych na oznakowanie szlaku. Ogłoszono także przetarg na budowę wiat rekreacyjnych z piecami chlebowymi, grillem z kamienia i wędzarnią, które powstaną wzdłuż szlaku (5 po polskiej i 2 po czeskiej stronie). Partner projektu tj. Miasto Javornik opracował dokumentację budowlano-techniczną dla Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Javornicko-Paczkowskiej. Aktualnie ogłoszono przetarg na wykonawcę prac budowalnych dot. budynku byłego sądu w Javorniku.

Brak opisu obrazka

Wersja XML