Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęto głosowanie na projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Na 100 zadań będą mogli głosować mieszkańcy województwa opolskiego w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do tej edycji zgłoszono 128 wniosków, ale 28 z nich odrzucono – 12 z przyczyn formalnych, 16 – z powodów merytorycznych.

Z Gminy Paczków wpłynął wniosek „Pasja łączy pokolenia II”, który dopuszczono do głosowania. Od 9 kwietnia do 29 kwietnia br. można oddawać głos na w/w zadanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie dotyczy 20 wydarzeń społeczno-kulturalnych, sportowych i integracyjnych, w które będą mogły zaangażować się różne grupy społeczne, reprezentowane przez związki oraz stowarzyszenia. Zaplanowano organizację następujących działań adresowanych do mieszkańców gminy Paczków oraz gmin powiatu nyskiego:

W tym roku, w odróżnieniu od poprzedniej edycji, głosować nad projektami będą mogli wszyscy mieszkańcy województwa, niezależnie od wieku – ale dzieci i młodzież do 16 roku wyłącznie za zgodą rodziców.

Każdy z mieszkańców subregionu ma dwa głosy – jeden można oddać na inicjatywę subregionalną, a drugi na powiatową, do której właśnie należy projekt „Pasje łączą pokolenia II”. Głosowanie będzie się odbywało od 9 kwietnia do 29 kwietnia br.

Do pobrania PDFKarta do głosowania.pdf Dostępna także w Urzędzie Miejskim w Paczkowie  - Kancelaria Ogólna.
Głosy można oddawać:
* w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Kancelaria Ogólna); *elektronicznie na stronie
www.budzet.opolskie.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; *do urn w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Opolskiego oraz w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Nysie.

Wyniki głosowania będą znane do 30 maja tego roku. O działaniach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie informować na bieżąco. Liczymy na Państwa wsparcie w głosowaniu!

Brak opisu obrazka

Wersja XML