Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego oznaczona numerem działki 462/9 o pow. 0,1287 ha

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego oznaczona numerem działki 462/8 o pow. 0,1243 ha

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego oznaczona numerem działki 462/7 o pow. 0,1015 ha

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila" oznaczona numerem działki 461/9 o pow. 0,1026 ha

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila" oznaczona numerem działki 461/8 o pow. 0,1081 ha

6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila" oznaczona numerem działki 457/7 o pow. 0,1194 ha

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 1177/4, 323/2 

Wersja XML