Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieczór poetycki

18 kwietnia o godz. 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie odbył się wieczorek poetycko - muzyczny, którego motto brzmiało: "Nie rzucim ziemi...". Był on podsumowaniem projektu realizowanego przez szkoły Gminy Paczków w ostatnich dwóch latach.

W PSP nr 3 był on realizowany przez nauczycieli j. polskiego, historii i sztuki pod hasłem "Droga do niepodległości". W tym czasie były organizowane różne konkursy, akademie, wycieczki, warsztaty i wystawy, w których licznie uczestniczyli uczniowie klas IV - VI.

Zebranych gości powitała pani dyrektor Urszula Marszałek. W wieczorku uczestniczyli: pan Burmistrz - Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej - pan Wiesław Barabasz, pani Sekretarz -  Iwona Cymara, Naczelnik Wydziału Oświaty - pani Katarzyna Rolka, licznie przybyli radni gminy, rodzice i dziadkowie uczniów.

W montażu słowno - muzycznym zabrzmiały najpiękniejsze wiersze  A .Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida, W. Szymborskiej, W. Bełzy oraz wspaniałe patriotyczne pieśni w wykonaniu chóru szkolnego: "Jest takie miejsce", "Rota", "Mury", "Aby ktoś mógł żyć", "Uwierz Polsko", "Polska zmartwychwstała", "Biały krzyż". Nie zabrakło również rysu historycznego, faktów, ważnych dat i postaci z Józefem Piłsudskim na czele, obrazów naszej pięknej ojczyzny z łanami zbóż, bocianimi gniazdami i miejscami pamięci narodowej. O tym wszystkim traktowała przebogata prezentacja multimedialna.

Występ uczniów został nagrodzony długimi i głośnymi brawami. Serca widzów były poruszone, co wyraził w słowach podziękowania pan Burmistrz Artur Rolka.

Wieczorek przygotowali nauczyciele: Joanna Kłoczko - opiekun chóru szkolnego, polonistki: Maria Wołków i Danuta Makarońska oraz informatyk - Robert Kalisz.

Tekst: Maria Wołków

 

 

Wersja XML