Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycieczka do HYDROPOLIS

Gmina Paczków realizuje projekt „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie  9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

W ramach projektu "Szkoły Marzeń w Gminie Paczków" - zadanie nr 6 "Nasze diamenty" w dn. 16 marca 2018r. 42 uczniów ze szkół: PSP nr 2 i 3 w Paczkowie, ZSP Trzeboszowice oraz ZSP w Kamienicy uczestniczyło w wycieczce do Hydropoils we Wrocławiu.

Powstała w 2015r.  wystawa to unikatowa ekspozycja edukacyjna poświęcona wodzie. Znajduje się w budynku pochodzącym z 1893r., wzniesionym jako podziemny zbiornik na wodę dla wrocławskich wodociągów.

To ciekawe miejsce odkrywa procesy, w których bierze udział woda. Zaczynając od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat Ziemi. Ekspozycja zawiera 9 stref tematycznych, a w każdej z nich przedstawiono wyjątkową i życiodajną substancję. Uczestnicy mieli okazję wejść do kapsuły batyskafu "Trieste", którym nurkowano na dnie Rowu Mariańskiego, aby podziwiać "stwory" mórz i oceanów, a także doświadczyć znaczenia wody dla życia organizmów na Ziemi.

Uczniowie byli zachwyceni wystawą, a jednocześnie mogli wzbogacić swoją wiedzę poprzez wierne repliki i modele, technologie multimedialne , interaktywne instalacje oraz ekrany dotykowe.

 

 

Wersja XML