Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych dz zbycia, dzierżawy i najmu:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 3, położony w Kamienicy 123

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 1, położony w Kamienicy 123

2. Lokal mieszkalny nr 2, położony w Kamienicy 123 

3. Lokal mieszkalny nr 4, położony w Kamienicy 123

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 1093/7 

 

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Staszica, dz. 314/8 PDFWykaz Staszica 14.pdf

 

 

Wersja XML