Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie 22.03– 25.04.2018 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie w dniu 25 kwietnia br. Burmistrz Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie 22.03.–25.04.2018 r.

22.03.18r. czwartek

- rada budowy dot. Budowy Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia" oraz Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie

- spotkanie z wykonawcami budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno oraz w Paczkowie ul. Robotnicza.  

23.03.18r. – piątek

-  audycja w Radiu Nysa

- Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu w sprawie adaptacji płyty rynku, dotacji na studnię oraz alejek miejskich w Paczkowie, które są jednym z elementów projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

- Tauron Opole – rozmowy w sprawie doprowadzenia linii średniego napięcia w związku z przebudową płyty Rynku.

- podpisanie w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu aneksu dot. projektu modernizacji drogi.

24.03.18r. – sobota

- udział w Jarmarku Wielkanocnym, na którym pojawiło się 24 wystawców.

25.03.18r. – niedziela

- udział w projekcie „Tradycje kulinarne” organizowane w gminie Skoroszyce w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

26.03.18r. - poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami

- spotkanie z mieszkańcami,

27.03.18r. – wtorek

- Spotkanie z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu, w sprawie „Rewitalizacji miasta Paczków” – mieszkania wspierane dla osób starszych, dot. możliwości dofinansowania wyposażenia dla mieszkań chronionych,

- rada nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych w Paczkowie,

- spotkanie z Radą Seniorów w sprawie organizacji Gminnego Dnia Seniora i Wnuczka.

28.03.18r. – środa

- spotkanie z posłem Millerem w sprawie służby zdrowia. Główny temat dot. losu szpitala w Paczkowie oraz prośby o uzyskanie informacji w NFZ.  

29.03.18r. – czwartek

-  rada budowy dot. adaptacji płyty rynku,

03.04.18r.– wtorek

- narada z kierownikami, naczelnikami

- spotkanie z mieszkańcami,

- spotkanie z firmą VECTOR w sprawie inwestycji na terenie gminy Paczków,

04.04.18r.- środa

- spotkanie w sprawie zbiornika Otmuchów - ochrona ryb, zwłaszcza sandaczy. Poziom wód na zbiorniku jest zgodny z pozwoleniem wodno-prawnym. 

- spotkanie z przewodniczącym Rady Powiatu w sprawie dyżurów aptek (1 apteka z Paczkowa zrezygnowała z obsługi świątecznej, ale 5 nadal będzie pełnić dyżury).

05.04.18 r. – czwartek

- kolegium burmistrza – sprzedaż lokalu – przetarg ustny nieograniczony,

- udział w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

- otwarcie spotkania dla młodzieży pn. „Zło dobrem zwyciężaj” finansowanego w ramach profilaktyki AA

- spotkanie ze samotnymi członkami ZERiI w ramach Śniadania Wielkanocnego,

- udział w Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami

06.04.18 r. – piątek

- spotkanie z dyrektorem  Szkoły Podstawowej w Dziewiętlicach,

- spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych z terenu Gminy Paczków,

- spotkanie organizacyjne w  sprawie Balonowego Pucharu Polski,

- spotkanie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dot. harmonogramu kanalizacji oraz przetargu w 2019r. na kanalizację przy Os. Wieszczów w Paczkowie.

9.04.18r. poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami,

- spotkane z mieszkańcami,

- spotkanie z Towarzystwem Polsko – Francuskim w Paczkowie dot. czerwcowej wizyty przedstawicieli Uzes.

11.04.18r. – środa

- wręczanie nagród w turnieju wiedzy o Paczkowie w Bibliotece Publicznej w Paczkowie

- spotkanie z dyrektorem Wód Polskich - oddział Wrocław,

12.04.18r.– czwartek

- Kolegium burmistrza – dotacje do wymiany CO; sprawy mieszkaniowe,

13.04.18 r. – poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami,

- spotkanie z mieszkańcami.

13.04.18r. – piątek

- złożenie wiązanki pod pomnikiem katyńskim w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

- Rada nadzorcza ZUKIM-u,

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Paczkowie,

- WDK Kamienica –  udział w wydarzeniu „Ukryte talenty”

16.04.18r. – poniedziałek

- Narada z kierownikami, naczelnikami

- spotkanie z mieszkańcami

17.04.18r. - wtorek

- spotkanie z mieszkańcami,  

- kolegium burmistrza – zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek, ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek, prace dot. utworzenia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej,  

- udział w spotkaniu autorskim prof. Niciei w Ośrodku Kultury i Rekreacji

18.04.18r. – środa

- udział w spotkaniu Izby Rolniczej z terenu powiatu nyskiego, które odbyło się w sali posiedzeń UM w Paczkowie,

- udział w wieczernicy „Nie rzucim ziemi” zorganizowanej przez PSP nr 3 w Paczkowie

19.04.18r. -czwartek

- kolegium burmistrza – remonty na wspólnotach,

- udział w Komisji Wspólnej,

- udział w szkoleniu dot. dyscypliny finansów publicznych,

21.04.18r. – sobota

- Otwarcie wojewódzkiego finału turnieju siatkówki dziewcząt KINDER+

- zbieranie podpisów pod wniosek „Pasje łączą pokolenia II” do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

22.04.18 r. – niedziela

- udział w zawodach spinningowych organizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

23.04.18 r. - poniedziałek

- Narada z kierownikami, naczelnikami;

- spotkanie z mieszkańcami,

- spotkanie z jednostkami OSP.

24.04.18 r. - wtorek

- spotkanie z uczestnikami rajdu pieszego, organizowanego przez Stowarzyszenie PEGAZ z Paczkowa,

- spotkanie w TAURON Opole dot. zadania „Dotknij historii Paczkowa z energią” oraz wsparcia Balonowego Pucharu Polski.

- spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w celu organizacji kolonii dla uczniów z Ejszyszek (Litwa).

- spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego,

- spotkanie z prezesem WÓD Polskich Warszawa.

Zapytania ofertowe:
-  Przebudowa instalacji burzowej wraz z rowem melioracyjnym w Dziewiętlicach; termin składania ofert do 30.04.2018r.
- dzierżawa terenu w Kozielnie związana z rekreacją i rozrywką (plac zabaw) na imprezę: "VI AEROPIKNIK - Balonowy Puchar Polski" oraz "O-POLSKIE ŚWIĘTO KAWKI". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sklep Spożywczy JADŁO NIEDŹWIEDZIA Joanna Stawska w kwocie 22.000zł.
- dzierżawa terenu w Kozielnie związana z gastronomią na imprezę: "VI AEROPIKNIK - Balonowy Puchar Polski" oraz "O-POLSKIE ŚWIĘTO KAWKI". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Lech Premium PUB Elżbieta Kaczmarek w kwocie 25.200zł.

- wykonanie kontroli okresowej rocznej obiektów budowlanych – najkorzystniejsza oferta firmy „LGM” Grzegorz Wiliński ze Strzelina w kwocie 1.200zł.

- wykonanie i montaż oznakowania szlaku rowerowego pn. "Szlakiem historii Paczkowa i Javornika". Najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Reklamowy znaki.pl z Otmuchowa, w kwocie 37.269zł.

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja miasta Paczków - rewitalizacja ul. Miraszewskiego" – najkorzystniejsza oferta RAVEDO Marek Wilkosz w kwocie 30.750zł.
- wykonanie publikacji książkowej "Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego" w nakładzie 500 szt. - najkorzystniejsza oferta Grafpol z Wrocławia.
- dzierżawa terenu na stadionie sportowym w Paczkowie związana z gastronomią na imprezę pn. "Dożynki Wojewódzkie - Paczków 02.09.2018r."- najkorzystniejszą oferta firmy Lech Premium PUB Elżbieta Kaczmarek w kwocie 21.200zł.
-  dzierżawa terenu na stadionie sportowym w Paczkowie związana z rekreacją i rozrywką (plac zabaw) na imprezę pn. "Dożynki Wojewódzkie - Paczków 02.09.2018r." – termin składania ofert do 30.04.2018r.

- remont cząstkowy nawierzchni drogowej dróg gminnych – składanie ofert do 25.04.2018r.
- dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane związane z rekonstrukcją studni. – składanie ofert do 27.04.2018r.
- sprzedaż i dostawa nowego wyposażenia w ramach zadania pn. "Modernizacja Sali w Wiejskim Domu Kultury w Trzeboszowicach" – termin składania ofert 02.05.2018r.

- wykonanie roczne przeglądu obiektów mostowych i dróg. Termin składania ofert do 14.05.2018r.

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa odwodnienia ulicy Spacerowej w Paczkowie". Termin składania ofert do 11.05.2018r.

Przetargi:

- "Rewitalizacja miasta Paczków" - Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną – termin składania ofert do 16.05.2018r.

- Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcach na działkach nr 215/1,215/3, 492/3 powyżej stanu zerowego zgodnie z projektem budowlanym – najkorzystniejsza oferta firma Obsługa Inwestycji Dachowych w kwocie 279.296,31zł.
 

Wersja XML