Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia:

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 330, 1093/7, 679/3, 1262/21, 273, 448/3

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Sikorskiego, dz. 358/24 PDFWykaz Sikorskiego.pdf

2. Pomieszczenia użytkowe położone w Unikowicach 21, dz. 135/2 PDFWykaz-najem Unikowice.pdf

Użyczenie na okres do 3 lat:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Kozielnie oznaczona numerem działki 36 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA nr 1.pdf

Wersja XML