Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont chodnika w Trzeboszowicach

Gmina Paczków w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Trzeboszowice realizuje zadanie dot. remontu chodnika znajdującego się przy drodze gminnej, stanowiącej część działki oznaczonej nr 850. Remont obejmuje 300 m długości chodnika. Wykonawcą jest firma MUST-FLY Marka Muchy.

W ramach zadania wykonano rozebranie m.in. istniejącej nawierzchni chodnika, wykonanie rowków, osadzenie obrzeża, korytowanie, następnie usypano tłuczniem kamiennym, ułożono z kostki betonowej i wyregulowano studzienki kanalizacyjne.

Termin zakończenia robót przewidziano na 29 czerwca 2018r. Wartość prac to 48.900zł, a kwota przeznaczona z funduszu sołeckiego to 28.824,86zł.

 

Wersja XML