Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kanalizacja sanitarna na ul. Robotniczej rozpoczęta!

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Paczkowie na ul. Robotniczej finansowanej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to efekt realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków " - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza. Umowę podpisano z firmą WODGAZ Arkadiusza Kosentki, Aleksandry Michalskiej Spółka Jawna z Opola. Wartość umowy to 1.685.100,00 zł, z tego dofinansowanie wynosi 782.197,55 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej do wymagań Polski i UE, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

 

 

Wersja XML