Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Paczkowie

W dniu 27 kwietnia br. firma WODGAZ z Opola - wykonawca robót budowlanych, rozpoczął realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”, nr POIS.02.03.00-00-0213/16, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Obecnie ruszyły prace związane z budową zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Paczkowie, wchodzącej w skład Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Aktualnie teren jest wielkim placem budowy.

W powstającym Zbiorniku Retencyjnym Ścieków, przygotowano wykopy pod fundamenty, kolejnymi etapami będzie wykonanie zbrojenia płyty dennej, betonowanie i montaż rur technologicznych pod dnem zbiornika. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2018 r., a wartość prac wynosi 1.472.310,00zł, a dofinansowanie to 763087,50 zł.

 

 

Wersja XML