Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wernisaż prac studentów UTP w Bydgoszczy

Studentki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zakończyły w piątek 11 maja br. 5-dniowy plener architektoniczny. Opiekę merytoryczną sprawował prof. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj.

 W piątkowe popołudnie w Domu Plastyka miał miejsce wernisaż, na którym nastąpiło przekazanie prac przez studentki na ręce Burmistrza Artura Rolki. Plener jest kontynuacją idei powstałej w 2015r. dot. współpracy Gminy Paczków z uczelniami wyższymi w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych z zakresu Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków.

 

 

 

Wersja XML