Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugi etap rozbudowy OSP Gościce

W ubiegłym roku rozpoczęto I etap rozbudowy i przebudowy OSP Gościce, który dotyczył robót ziemnych, wykonania ław fundamentowych, izolacji pionowych oraz z wciągnięciem kanalizacji sanitarnej na poziom zero. Dodatkowo przeprowadzono zakup i montaż szamba.

Aktualnie wykonawca Obsługa Inwestycji Dachowych Piotr Gładysz rozpoczął prace nad II etapem rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcach, polegających na:
- wykonaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych, kominów oraz stropodachu, nadproży, podciągów i wieńców żelbetowych;
- ocieplenie stropodachu i ścian budynku styropianem z wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego, instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o., przyłącz kanalizacji sanitarnej do lokalnego szamba,
- montażu stolarki okiennej i podokienników, stolarki drzwiowej oraz wrót stalowych garażowych,
-  robotach tynkarskich, malarskich i wykończeniowych,
-  przebudowie zasilania napowietrznego niskiego napięcia.

Koszt inwestycji to 279.296,31zł.

 

 

 

Wersja XML