Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krasiejów – Park Nauki i Rozrywki - wycieczka w ramach projektu „Szkoły Marzeń w Gminie Paczków”

Od września 2017 roku PSP nr 3 w Paczkowie, ZSP Trzeboszowice i ZSP Kamienica uczestniczą w projekcie, który będzie realizowany przez dwa lata, dofinansowanego z RPO WO 2014-2020. Grupa uczniów realizująca zadanie nr 6 „NASZE DIAMENTY” uczestniczyła 14 maja 2018 roku w wyjeździe edukacyjnym do Jura Parku – największej atrakcji Krasiejowa.

W trakcie wycieczki uczestnicy mieli okazję zwiedzić oraz podziwiać park nauki i rozrywki.  Zwiedzanie Parku rozpoczęło się od „Tunelu Czasu” przez, który przejechały kolejką. Jest to miejsce, które przenosi w czasy, gdy jeszcze nie istniała ziemia. Uczniowie poznali teorię Wielkiego Wybuchu, byli świadkami powstania pierwszych galaktyk i Układu Słonecznego. Zwiedzając poznali etapy powstawania Ziemi, oglądali wędrówkę kontynentów, zmiany klimatyczne i największe kataklizmy w dziejach naszej planety. Wszystko to było możliwe dzięki najnowszym osiągnięciom technologii multimedialnej.

Po wizycie w Tunelu Czasu, rozpoczęli spacer wśród prehistorycznych stworzeń po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej o długości 1,5 km. Spacerując słuchali z dużym zainteresowaniem przewodnika, który ciekawie opowiadał o życiu tych niezwykłych stworzeń z okresu triasu, kredy i jury. Na ścieżce edukacyjnej podziwiali skali w 1:1 figury dinozaurów, czytali tablice z informacjami, o tym co oglądali. Wzdłuż ścieżki rozmieszczonych było 200 modeli mezozoicznych gadów i płazów. Z zainteresowaniem spacerowali po terenie wykopalisk, gdzie mogli zobaczyć repliki zwierząt. Poznali również bohaterów prehistorycznego oceanarium.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Pawilonu Paleontologicznego, gdzie zostały zabezpieczone największe w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów. Dużo wrażeń pozostawił w ich pamięci film w kinie 5D. Dzieci nie ominęły również placu zabaw, na którym świetnie się bawiły. Była to podróż pełna przygody, ale przede wszystkim czas zdobywania ogromnej wiedzy.

Opiekę na wycieczce sprawowali realizatorzy projektu z zadania 6: PSP 3 B. Nowakowicz i S. Werner, ZSP w Trzeboszowicach D. Serafin oraz ZSP w Kamienicy D. Kokoszka.

Ilość dzieci: PSP 3 – 17, ZSP w Trzeboszowicach – 13, ZSP w Kamienicy – 12 RAZEM: 42 uczestników wyjazdu edukacyjnego.

 

 

Wersja XML