Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z działalności międzysesyjnej od 26 kwietnia do 29 maja 2018 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie w dniu 30 maja br. Burmistrz Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie 26.04.–29.05.2018 r.

26.04.18 r.  - czwartek

- Udział w wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony nad Zabytkami, które odbyły się na zamku w Brzegu. Z rąk Opolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków Burmistrz Artu Rolka otrzymał srebrną odznakę za ochronę zabytków przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pana Piotra Glińskiego.  

27.04.18 r. – piątek

- otwarcie turnieju piłkarskiego służb mundurowych o puchar Burmistrza i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie,

- spotkanie z przedstawicielami UMWO w sprawie organizacji dożynek wojewódzkich,

- udział w  radzie budowy dot. Budowy Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia" oraz centrum przesiadkowego dot. projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

28.04.18 r. – sobota

- udział Gminnym Dniu Wnuczka i Seniora organizowanym przy Domu Kultury w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

30.04.18 r. - poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami

- pożegnanie Zbigniewa Mularczyka - Dowódcy JRG nr 3 PSP Paczków przechodzącego na emeryturę,.

3.05.18 r. - czwartek

- udział w uroczystościach Święta Konstytucji 3 maja – msza św. i złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy AK.

07.05.18 r. – poniedziałek

-  rozpoczęcie pleneru malarskiego studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy w Paczkowie.

08.05.18 r. – wtorek

- narada z kierownikami, naczelnikami,

- spotkanie z mieszkańcami

09.05.18 r. - środa

- udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Euroregionu Pradziad”,

10.05.18 r. – czwartek

- kolegium burmistrza – sprawy lokalowe, dotacje do ogrzewania, rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przebudowę rowu i odwodnienia w Dziewiętlicach,

11.05.18 r. – piątek

- Spotkanie z Członkiem Zarządu Woj. Opolskiego Antonim Konopką w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich,

- wystawa prac poplenerowych studentów UTP Bydgoszcz w Domu Plastyka w Paczkowie.

12.05.18 r. – sobota

- Udział w pikniku rekreacyjno-sportowym „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Klonowej – teren przy basenie miejskim.

13.05.18 r.  – niedziela

- udział wraz ze strażakami OSP z gminy Paczków w powiatowym święcie OSP w Skoroszycach,

14.05.18 r. – poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami;

- udział w zebraniu sprawozdawczo wyborczym PZREiI Oddział w Paczkowie,

- spotkanie z mieszkańcami,

15.05.18 r.  – wtorek

- kolegium burmistrza - sprawy mieszkaniowe,

- udział w pogrzebie najstarszej mieszkanki gminy Paczków pani Marii Grociak,

16.05.18 r. – środa

- rada budowy z Tauronem Dystrybucja Oddział Opole, 

- zespół roboczy ds. kanalizacji.

17.05.18 r. - czwartek

- posiedzenie – dzierżawa lokalu,

- podpisanie umowy na dof. zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Dziewiętlice na kwotę ok. 38 tys. zł.

- udział w powiatowym święcie Straży Pożarnej w Nysie.

18.05.18 r. – piątek

- kontrola ds. obronności z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- udział w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Paczkowie,

- udział w wernisażu Paczkowskiej Grupy Artystycznej,

- Udział w Nocy Muzeów w Muzeum Gazownictwa,

19.04.18 r. – sobota

- udział w festynie rodzinnym w Kamienicy, organizowanym przez ZSP Kamienica,

- udział w spotkaniu integracyjnym w Starym Paczkowie Oddziału PZERiI Paczków.

20.05.18 r. - niedziela

- udział w Majowym Festynie Rodzinnym organizowanym przez PSP nr 2 w Paczkowie,

21.05.18 r. – poniedziałek

- narada z kierownikami i naczelnikami;

- rada budowy projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” dot. kanalizacji Kozielno oraz ul. Robotniczej;

- spotkanie z mieszkańcami.

22.05.18 r. – wtorek

- kolegium burmistrza – sprawy mieszkaniowe,

- rada budowy dot. „Budowy Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów w Paczkowie - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia"

23.05.18 r. – środa

- spotkanie z Klubem Balonowym z Wrocławia w sprawie organizacji AeroPikniku,

24.05.18 r. – czwartek

- wywiad w radiu Nysa,

- spotkanie z UMWO  w sprawie dożynek wojewódzkich,

- udział w akademii z okazji dnia Matki i Taty zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne nr 3 w Ośrodku Kultury,

25.05.18 r. – piątek

- Spotkanie z rodzicami Stowarzyszenia „WIĘŹ” dot. remontu budynku na ul. Kościelnej dot. stworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy;

- Udział w przedstawieniu z okazji Dnia Mamy przygotowanym przez dzieci ze Żłobka Publicznego  w Paczkowie,

- udział w radzie budowy dot. projektu „Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie”;

- udział w walnym zgromadzeniu LGD Nyskie Księstwo Gór i Jezior.

26.05.18 r. – sobota

- Udział w festynie szkolnym PSP nr 3  w Paczkowie,

- udział w spotkaniu integracyjnym PZERiI Oddział w Paczkowie,

- udział w zawodach „Młodzi strażacy w służbie starszym druhom” organizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego; przekazanie zakupionego wozu strażackiego dla OSP Dziewiętlice.

28.05.18 r. - poniedziałek

- narada z kierownikami, naczelnikami;

- spotkanie z mieszkańcami.

29.05.18 r. - wtorek

- wizyta studyjna w ŚDM w Brzegu;

- spotkanie z mieszkańcami Kozielna w sprawie kanalizacji.
 

Zapytanie ofertowe:

1. Przebudowa instalacji burzowej wraz z rowem melioracyjnym w Dziewiętlicach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - Usługi Transportowe Transport Towarowy Roman Szczotka w kwocie 58 425,00 zł

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja miasta Paczków - rewitalizacja ul. Miraszewskiego". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ravedo Marek Wilkosz w kwocie 30 750,00 zł.

3. Wykonanie publikacji książkowej "Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego" w nakładzie 500 szt. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Grafpol Agnieszka Blicharz - Krupińska w kwocie 19 845,00 zł.

4. Dzierżawa terenu na stadionie sportowym w Paczkowie związana z gastronomią na imprezę pn. "Dożynki Wojewódzkie - Paczków 02.09.2018r.". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Lech Premium PUB Elżbieta Kaczmarek w kwocie 21 200,00 zł.

5. Remont cząstkowy nawierzchni drogowej dróg gminnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BITMEX Grzegorz Zygadło w kwocie 6 888,00 zł.

6. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane związane z rekonstrukcją studni. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ‘Steinbudex – J.M” Jerzy Majorek w kwocie 54 302,04 zł.

7. Sprzedaż i dostawa nowego wyposażenia w ramach zadania pn. "Modernizacja Sali w Wiejskim Domu Kultury w Trzeboszowicach". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TIJO Martyna Peczko, Jonasz Peczko s.c. w kwocie 6 986,40 zł.

8. Sprzedaż i dostawa nowego wyposażenia w ramach zadania pn. "Modernizacja Sali w Wiejskim Domu Kultury w Trzeboszowicach". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TIJO Martyna Peczko, Jonasz Peczko s.c. w kwocie 6 273,00 zł.

9. Dzierżawa terenu na stadionie sportowym w Paczkowie na imprezę "Dożynki Wojewódzkie - Paczków 2.09.2018 r.". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sklep spożywczy Jadło Niedźwiedzia Joanna Stawska w kwocie 5 500,00 zł.

10. Wykonanie rocznego przeglądu obiektów mostowych i dróg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Firma „LGM” Grzegorz Wiliński w kwocie 8 364,00 zł.

11. Przegląd separatorów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-SERVICE sp. z o.o. spółka komandytowa 11 699,99 zł.

12. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcach". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAVEDO Marek Wilkosz w kwocie 6 765,00 zł.

13. Przewóz uczniów i opiekunów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o. w kwocie 12 500,00 zł.

Wersja XML