Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono dwa pierwsze etapy remontu wieży ratuszowej

W dniu wczorajszym Przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonał również odbioru zabytkowej renesansowej tarczy zegara, częściowo zrekonstruowanej dzięki wsparciu konserwatora w wysokości 20 tysięcy złotych. Zegar został odkryty w trakcie remontu wieży ratuszowej.

Do zakończenia realizacji inwestycji pozostały jeszcze dwa etapy, na które Burmistrz Gminy Paczków przeznaczy z budżetu Gminy w 2015 r. kwotę około 40 tysięcy złotych. Prace obejmą remont i konserwację górnej części elewacji powierzchni ścian nad częścią widokową wieży oraz remont XIX w. dobudowanego pomieszczenia, w którym mieści się siedziba Gminnej Spółki Wodnej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie obeszło się bez trudności. Stare pozwolenie zarówno konserwatorskie jak i budowlane straciło ważność. Należało przeprowadzić procedurę aktualizacji wcześniejszej dokumentacji i uzyskanie nowych pozwoleń.

W celu sprawnej i terminowej realizacji zadania odbywały się spotkania Rady Budowy, na których ustalano szczegółowe rozwiązania techniczne. Burmistrz Gminy Paczków wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji czuwał nad prawidłowym przebiegiem zadania.

Mamy nadzieję, że końcem roku uda się przywrócić piękny wygląd jednego z ważniejszych renesansowych zabytków w centrum miasta.

W 2016 r. zaplanowano do budżetu dodatkowe środki finansowe na remont i konserwację mechanizmu XIX zegara, który został częściowo rozebrany w trakcie remontu tarcz zegarowych. Mechanizm ten wymagał gruntownej konserwacji i napraw wynikających z eksploatacji.

Wersja XML