Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania informacyjno-konsultacyjne - LSR 2018

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) - „LSR w 2018”, Zarząd stowarzyszenia zaprasza na planowane spotkania informacyjno-konsultacyjne dedykowane potencjalnym wnioskodawcom.

Brak opisu obrazka

PDFHarmonogram naborów.pdf

PDFinformacja_spotkania_plan komunikacji_2018.pdf

PDFprogram spotkań_plan komunikacji.pdf

Wersja XML