Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym, położona w Paczkowie przy ul. Staszica, oznaczona numerem działki 311/2 o pow. 0,0036 ha.

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 5, położony w Paczkowie przy ul. Bartosza 6

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Paczków oznaczonej numerem działki 208/61

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Staszica, dz, 314/8 PDFWykaz Staszica.pdf

Wersja XML