Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Filmy promujące projekty realizowane przez Subregion Południowy

Członkowie Stowarzyszenia Subregionu Południowego wydali film promujący projekt realizowany przez Subregion Południowy tj.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego". Film znajduje się w serwisie youtube pod linkiem:

https://youtu.be/6fAQrhe-V9A

Projekt realizowany jest wspólnie przez członków Stowarzyszenia Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego projektu 3 powiatom (nyski, prudnicki i głubczycki) oraz 12 gminom członkowskim Stowarzyszenia, w tym Gminie Paczków przyznano ponad 10,5 mln zł unijnego dofinansowania na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Zachęcamy również to polubienia fanpage Subregionu Południowego na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/subregionpoludniowy/

 

Wersja XML