Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paczkowianki z kolejnymi sukcesami w konkursach czerwonokrzyskich!

12 czerwca 2018r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach odbył się etap okręgowy konkursów: XIII Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu oraz XVI Turnieju PCK ph „Człowiek i Jego Środowisko”.

Celem konkursów było m.in.: inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej, kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych, promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności.

Pierwszy z konkursów sprawdzał wiedzę o ruchu czerwonokrzyskim- jego genezie, historii, strukturze, zakresie działań. Dodatkowo uczestnicy przedstawili prezentacje na temat: „60-lecie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża – dar życia kiedyś a dziś”. W klasyfikacji szkól gimnazjalnych na I miejscu uplasowała się uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie- Anna Waligóra, natomiast Wiktoria Włodarz- uczennica Zespołu Szkół w Paczkowie, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła miejsce II!

W Turnieju „Człowiek i jego środowisko” Paczków reprezentowały uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie: Angelika Piekarska, Oliwia Myćków oraz Alicja Patkowska, która w ogólnej klasyfikacji zdobyła III miejsce! Dziewczęta zmierzyły się z testem obejmującym szeroko pojęte zagadnienia zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego oraz zaprezentowały swoje poglądy na temat: „Negatywne skutki lekceważenia segregacji śmieci”.

Serdeczne gratulacje!

 

 

Wersja XML