Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 683/13, 273, 683/1, 609/7, 170/5, 620/2

 

Najem na okres do 3 lat:

1. lokal użytkowy nr 4u położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 24-26-28, dz. 414/13 PDFWykaz Wrocławska 28 lok_ 4u.pdf

Wersja XML