Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

40 lat wielkiej polsko-francuskiej przyjaźni

W sierpniu 1978 roku ówczesny Mer Miasta Uzès Andre Rancel oraz Naczelnik Miasta i Gminy Paczków Tadeusz Jurek zawarli porozumienie o współpracy. Z okazji jubileuszu czterdziestolecia partnerstwa Paczkowa i Uzès gościmy w naszym mieście 23-osobową delegację na zaproszenie Towarzystwa Polsko-Francuskiego w Paczkowie i Burmistrza Gminy Paczków. Goście z Uzès pod przewodnictwem Jeana Luca Chapon Mera Uzès oraz Gerarda Bonneau Przewodniczącego Komitetu Miast Partnerskich Miasta Uzès przyjechali do Paczkowa w niedzielę 24 czerwca br. i przez niecały tydzień przebywać będą na terenie gminy.

Przed 40 laty, podpisano porozumienie mówiące o chęci współpracy i przyjaźni. Z okazji jubileuszu partnerstwa w poniedziałek 25 czerwca br. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Paczkowie. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie tego wyjątkowego święta. Gości powitał Wiesław Barabasz Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie, który otworzył sesję i przekazał głos pani Katarzynie Sobczyńskiej-Lotz, która przybliżyła zgromadzonym historię przyjaźni miast. Pani Katarzyna reprezentowała przede wszystkim swojego tatę pana Wita Lotza, który miał znaczący udział w utrzymaniu polsko-francuskich kontaktów, a wszystko za sprawą pełnionej wówczas funkcji Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Paczkowa.

Pani Lotz odkryła przed obecnymi na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie karty historii polsko-francuskiej współpracy. Począwszy od idei współpracy, czyli roku 1974 roku, w którym to dotarł pierwszy list wysłany do Uzès przez ówczesnego naczelnika Paczkowa, pana Tadeusza Jurka. W odpowiedzi sekretarz Komitetu Francja – Polska, pan Robert Deleuze przesyła życzenia noworoczne. Kilka dni później nadchodzi list wysłany przez ówczesnego mera Uzès, pana Andre Rancela potwierdzający chęć współpracy. Przedstawiciele Uzès przybywają do Paczkowa po raz pierwszy w lipcu 1975. Miasteczko odwiedzają wtedy mer, pan Andre Rancel z małżonką oraz pan Claret – przedstawiciel Rady Miejskiej. Delegacja jest bardzo zadowolona z jej pobytu w Paczkowie, ujęta polską gościnnością. Przygotowania wyjazdu Polaków do Uzès trwają ponad rok. Nie można bowiem zapominać, że możliwości przemieszczania się poza granicami w tym okresie są dla nas bardzo ograniczone, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Wreszcie, po kolejnych negocjacjach i wielu modyfikacjach terminu, delegacja z Paczkowa złożona z pana Tadeusza Jurka, pana Jerzego Dziury i pani Aleksandry Wiśniewskiej przybywa do Uzès 11 września 1977, by spędzić tu 5 dni. I Polacy tym razem, bardzo zadowoleni. Pierwsza grupa złożona z 44 mieszkańców Uzès przybywa do Paczkowa w sierpniu 1978. I właśnie to wydarzenie świętujemy dzisiaj. W liście skierowanym do organizatorów tego pobytu, napisano między innymi: „Nasza przyjaźń jest aktem pokoju. (…) Nie jesteśmy w stanie wyrazić jak mocno czuliśmy polską duszę, jak bardzo byliśmy wzruszeni kurtuazją, żarem i delikatnością przyjęcia we wszystkich jego formach”. 26 sierpnia 1978 zostaje podpisana oficjalna umowa o współpracy, a dzień później delegacja Uzès opuszcza gościnny Paczków obiecując w ciągu najbliższego roku nauczyć się 200 polskich słów. Rewizyta mieszkańców Paczkowa ma miejsce w kolejnym roku, we wrześniu 1979. Grupa liczy 31 osób. Pobyt Paczkowian w Uzès jest również bardzo owocny. Tym razem to Polacy są oczarowani żarem gościnności Francuzów, kulturą, pejzażami, zabytkami tego pięknego kraju, regionu, a zwłaszcza tego uroczego miasta. Raz jeszcze przed Stanem Wojennym udaje się zorganizować przyjazd Francuzów do Paczkowa. Ma to miejsce w 1980 roku, tuż przed początkiem tego smutnego dla Polski okresu. Nietrudno się domyślić, że w czasie Stanu Wojennego oficjalna wymiana zostaje zawieszona. Jednak nasi francuscy przyjaciele nie zapominają o nas: w 1982 roku przyjeżdżają (między innymi ŚP pan Gérard Aujoulat) przywożąc transport artykułów żywnościowych i lekarstw. Stan wojenny odchodzi do historii i we wrześniu 1983 delegacja polska może rozpocząć swą podróż do Uzès, gdzie od niedawna merem jest obecny nieustająco maire pan Jean Luc Chapon. Wymiana rozpoczyna się na nowo: rok po roku odwiedzamy się wzajemnie tworząc i umacniając więzy przyjaźni. Nie można zapomnieć iż w grudniu 1984 ponownie pan Gerard Aujoulat i pan Gerard Bonneau przybywają z darami przywożąc lekarstwa. W 2007 roku, po ustąpieniu z funkcji Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaźni Paczkowa (Towarzystwa, które jest głównym organizatorem wymiany ze strony polskiej), pana Wita Lotza, następuje przerwa we wzajemnych kontaktach, mimo wielokrotnych prób jej ponownego nawiązania przez stronę francuską. Ówczesne władze Paczkowa nie wydają się być zainteresowane kontynuowaniem wymiany. I taka sytuacja trwa do 2016 roku kiedy to pan Artur Rolka Burmistrz Paczkowa, postanawia kontakty odnowić czego efekt widzimy dzisiaj.

Wymiana to przede wszystkim ludzie oraz ich ofiarna i bezinteresowna praca zarówno po jednej jak i po drugiej stronie, odpowiedzialni za organizację. Proszę pozwolić mi wymienić ich nazwiska: M. Andre Rancel, M. Robert Deleuze, M. Jean Luc Chapon, m. Gerard Aujoulat, M. Grard Bonneau, Mme et M. Roure, M. Godinoux, M. Charles Olmiere, M. Ziack, M. Guerrin, Mme Claudine Leduc, Mme et M. Lipiński, M. Tadeusz Jurek, M. Kałmuk, M. Roguski, M. Bogdan Wyczałkowski, Mme et M. Lotz, Mme et M. Gołębski, Mme et M. Paruzel, M. Lech, Mme Ewa Łopatka, M. Janczura, Mme Matła. Wymiana to gospodarze, którzy pod swój dach przyjmowali gości, co pozwoliło zakiełkować jednej z najwartościowszych relacji - przyjaźni. Wymiana to możliwość zobaczenia na własne oczy spuścizny narodowej. Przez te lata zwiedziliśmy: Uzès (niektórzy Polacy znają je na pamięć), Paris, Carcassonne, Marseille, Nimes, Avignon, Paczków, Varsovie, Cracovie, Wroclaw, Gdańsk, Poznań, Łańcut et beaucoup d’autres. Wymiana to prawie 100.000 przejechanych km: okrążyliśmy Świat dwa i pół razy. Na początku trasa ta zajmowała 36 godzin. Często jechano bez przerwy. Dzisiaj Świat się skurczył. Dystans ten dzięki autostradom można pokonać w niespełna 15 godzin , a dzięki wielu połączeniom lotniczym, jeszcze prędzej. Wymiana to współpraca w wielu dziedzinach takich jak : kultura, sztuka, sport, język francuski, turystyka… Na koniec proszę pozwolić mi zacytować fragment artykułu, który ukazał się po powrocie pierwszej delegacji mieszkańców Uzes do Francji w 1978 roku, 40 lat temu: „ Jedźcie do Polski dlatego, że każda podróż do Polski jest niezapomniana” podsumowała Katarzyna Sobczyńska-Lotz.

Następnie odczytała list pana Wita Lotza do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Paczkowa i wszystkich zebranych o następującej treści:

Brak opisu obrazka

Wystąpienie zostało przyjęte gromkimi oklaskami, a głos przekazano panu Arturowi Rolce, który w wystąpieniu podkreślał: „W szczególności chciałem podziękować Panu Witowi Lotzowi, długoletniemu Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Paczkowa. Jednocześnie dziękując za dotychczasową współpracę długoletniemu, obecnemu merowi miasta Uzès, panu Jean-Luc Chapon oraz panu Gerardowi Bonneau Przewodniczącemu Komitetu Miast Partnerskich Miasta Uzès. Dzięki zaangażowaniu tych osób nasza współpraca partnerska rozwijała się bardzo dobrze w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziękuję również wszystkim Przewodniczącym Rady Miejskiej byłym i obecnym radnym, byłym burmistrzom i pracownikom urzędów obu miast, byłym i obecnym dyrektorom instytucji kultury, dyrektorom bibliotek, przedstawicielom stowarzyszeń, nauczycielom i wszystkim tym, którzy poprzez osobiste zaangażowanie wnieśli istotny wkład w tworzenie relacji partnerskich przez ostatnie 40 lat.”

Kolejno głos zabrali pan Jean-Luc Chapon, pan Gerard Bonneau oraz pani Ewa Łopatka. Mer Uzès w swym wystąpieniu uwypuklił przede wszystkim zachwyt aktualnie trwającymi pracami remontowymi w Paczkowie, które znacząco od 2016 roku widać na terenie naszej gminy. Złożył gratulacje władzom gminy za podjętą odwagę i działania w kierunku rozwoju, a także skuteczność w realizacji zamierzeń. Jako wieloletni Mer Uzès zaakcentował, że wielką radość sprawiają mu odnowione relacje. Natomiast pan Gerard Bonneau zwrócił się do wszystkich mieszkańców Paczkowa, że każde wspólne spotkanie jest dla niego niesamowitym przeżyciem i pragnie przekazać cześć ciepła swojego serca każdemu z nas. Wystąpienia okolicznościowe zamknęła mowa pani Ewy Łopatki, która wspominała wymiany młodzieży trwające kilkanaście lat, a także przypomniała nazwiska wszystkich zaangażowanych w funkcjonowanie współpracy. Kolejnym punktem sesji było uroczyste podpisanie odnowienia porozumienia miast Uzès i Paczkowa. Wręczono także specjalnie przygotowane na tę okazję pamiątki z okazji 40-lecia współpracy, a czas umilił występ uzdolnionej paczkowskiej młodzieży, tj. zespołu Hue pod przewodnictwem pana Dariusza Orłowskiego. Ostatnim punktem uroczystych obrad było zasadzenie drzewa partnerstwa przez przedstawicieli samorządów Uzès i Paczkowa, drzewo platan goście przywieźli z Uzès na okoliczność jubileuszu 40-lecia partnerstwa.

Wyrażamy nadzieję, że przez następne długie lata nasze dobre partnerskie relacje nie zmienią się, a intencje zawarte w porozumieniu będą realizowane przez kolejne pokolenia.

 

 

 

Wersja XML