Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Sprzedaż bezprzetargowa:
1) Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej 9b oznaczona jako działka 1181/3 o pow. 0,4728 ha. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1) Część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej numerem działki 1047.
2) Nieruchomość gruntowa położona w Kamienicy oznaczona jako numer działki 1049.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML