Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków położonych w Paczkowie oznaczonych jako działka nr 461/4 o pow. 0,1092 ha położona przy ul. rtm. W. Pileckiego oraz działka nr 461/6 o pow. 0,1245 ha położona przy ul. gen. A. F. "Nila".

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

PDFmapa.pdf

 

 

 

Wersja XML