Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1. Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 4, położony w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego 3

2. Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 7 (klatka 33), położony w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 33-35 

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położona w Paczkowie przy ul. Kościuszki 11a - działka nr 658/4 o pow. 0,0385 ha

Wersja XML