Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 1, położony w Paczkowie przy ul. Dąbrowskiego 16

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie przy ul. Pocztowej 4 oznaczona jako działka 427/10 o pow. 1,3573 ha   

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 88/7 i 426/2 

Wersja XML