Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymarzony samochód ZWiK!

Dzięki realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) zakupiono fabrycznie nowe urządzenie FlexCom marki Rioned, łączące w sobie funkcję ssawną oraz funkcję czyszczenia wysokociśnieniowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę RAFNAR Sp. z o. o. z Bielsko-Białej na dostawcę samochodu ssąco-płuczącego. W dn. 17 sierpnia br. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przekazał samochód Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie panu Markowi Kieliszkowi urządzenie na podwoziu samochodowym, które będzie służyć do asenizacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Koszt urządzenia to 608.850,00 zł z czego dofinansowanie wyniosło 315.562,50 zł.

 

 

Wersja XML