Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków, położonych w Paczkowie, oznaczonych jako działki nr 461/9 o pow. 0,1026 ha (ul. gen. A.F."Nila), 462/7 o pow. 0,1015 ha (ul. gen. S.Grota-Roweckiego), 462/8 o pow. 0,1243 ha (ul. gen. S.Grota-Roweckiego), 462/9 o pow. 0,1287 ha (ul. rtm. W. Pileckiego).

Treść poniżej:

Ogłoszenie_II_przetargu-1.jpeg

Ogłoszenie_II_przetargu-2.jpeg

Ogłoszenie_II_przetargu-3.jpeg

Ogłoszenie_II_przetargu-4.jpeg

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML